QUE FEM

Cooperativa de serveis socioculturals, comunitaris ambientals i de suport de l’ESS. Amb atenció especial a la infància, a la vellesa, o a persones en general, en situació de vulnerabilitat social.

Fem:

  • Que persones puguin definir els seus models de negocis per a projectes d’emprenedoria col·lectiva local, orientats cap a l’economia social i solidària i en el marc d’un ecosistema local que acompanya, durant tot el procés, la creació de noves iniciatives amb activitat econòmica

 

  • Què organitzacions puguin emprendre processos de transformació organitzacional basats en nous estils de relacions (NERS), una nova cultura que dissenya organitzacions humanes, visibles, adaptades i eficients. (http://nuevoestiloderelaciones.org/)

 

  • Que territoris, administracions, públiques, i economia social i solidària puguin posar en marxa projectes tractors estratègics que generin impacte social, ambiental i econòmic.

 

  • Actualment treballem en un projecte tractor de gastronomia que pugui connectar amb altres aspectes estratègics del nostre territori, com podrien ser el turisme l’ordenació de la producció agrària o la reducció de costos en la producció del pollastre de “Pota Blava”

Tot i això ho desenvolupem des de 3 àrees de treball: 

La investigació aplicada

La formació

La intervenció

Definim estratègicament nous projectes, els prototipem, determinem les seves necessitats de finançament, personal, formació e inversió, formem els seus equips de treball, definim estratègies col·lectives de finançament  territorial o en el marc de l’ESS.

A més sempre pensem  en que els projectes siguin replicables  escalables  i viables, amb una metodologia “clau en mà”, acompanyant totes les necessitats del procés, fins que els projectes caminin sol.

Tot això volem fer-ho amb el suport i el finançament de la nostra comunitat local.

 

Apliquem el model Nou estil de relacions(NER) desenvolupat per Koldo Saratxaga (http://nuevoestiloderelaciones.org/) conegut per alguns casos de màxima notorietat com la recuperació de la empresa de producció de autobusos Irizar.

L’equip de pilotatge es reuneix setmanalment i està format per representants dels diferents equips de treball. En ells, s’exposen totes aquelles qüestions que afectin al funcionament de l’empresa Es valoren resultats dels compromisos de treball definits en l’anterior pilotatge i es defineixen els objectius de treball per a la setmana en curs, les necessitats de recursos i compromisos de treball (qui fa, què, com i en quins terminis)

És una d’avaluació continuada, participada per totes les persones afectades

pel projecte i en la qual és bàsic el compromís entorn a propòsit compartit (la missió de l’empresa i els seus valors), posar a disposició tota la informació i la autogestió: màxima llibertat, màxima responsabilitat.