Cal passar de l'economia, a l'econonostra, i per això cal una transició economica justa,per avançar cap a una economia regenerativa, que només es pot desenvolupar sota un model de gestió comuna o mixta, d'iniciativa públic-cooperativa-comunitària.