ACTIVITATS

Activitats:

  • Producció d’esdeveniments de caire educatiu, solidari, cultural, ambiental, intercultural i comunitaris.
  • Gestió de projectes per administracions públiques i institucions privades
  • Orientació i inserció laboral, en forma d’assessoraments i informació sobre emprenedoria social i solidària.
  • Activitats socioculturals
  • Activitats i formacions ambientals
  • Intervenció comunitària
  • Recerca científica I+D
  • Produir material, eines, i recursos que afavoreixin l’objecte social de la cooperativa.