MISSIÓ

Partim de la base de que quan vivim en un planeta malalt, la majoria de les persones que habitem en ell, poden “emmalaltir” en un curt-mig termini. Si no s’aborden urgentment reptes com la generació d’ocupació sostenible i accessible a tot el món, un treball que pugui regular d’alguna manera futurs fluxos migratoris, les desigualtats nord-sud, la sobirania alimentària o energètica, la gestió dels recursos hídrics, la convivència o la cultura de la pau, allò que ha donat raó d’existir a Gats durant 18 anys: L’exclusió social,es podria multiplicar per quantitats que mai ens havíem imaginat.

Vivim en uns temps que allò que entenem per risc d’exclusió social pot tocar a cada vegada a més persones i impactar amb gran virulència en les societats del nord creant a més quart món, més tercer món que es desplaçarà a aquest.

 

La nostra missió és potenciar des de l’emprenedoria social el desenvolupament de noves estratègies de transformació social que possibilitin la incorporació persones en risc o situació d’exclusió social des del món local, però tant en el Nord com en el Sud, aprofitant les oportunitats que una nova concepció del món (respecte a les persones, respecte al medi ambient i repartiment just de beneficis) puguin generar entorn a alguns dels reptes globals que té la humanitat. Les principals eines amb les quals comptem per aquest comès són la integració de totes aquelles qüestions que són necessàries per al desenvolupament humà com la cultura, l’educació,la participació, el benestar social, físic i psicològic, l’alimentació o la relació amb el medi que ens acull, en forma de projectes concrets de desenvolupament.

 

Es tracta de generar nous dissenys, noves relacions i noves propostes des d’una perspectiva més holística i integrada, en la qual des de la societat relacional (marcs de col·laboració i treball conjunt entre societat civil organitzada, administracions i empreses) es faci compatible el desenvolupament de les persones sense comprometre el medi natural i sense predestinar a una gran part del món a ser exclosos o potencialment exclosos.

 

Cooperativa sense ànim de lucre, Llobregat 47, en tot allò que té a veure amb  la generació de feina digna, enfortiment  del teixit social, inclusió social, i autonomia de les persones.  Volem  ser part de la solució a problemes importants que ens afecten actualment: atur, societat sense valors humans, precarització de la feina i exclusió social.